Fysiotherapie

U komt bij de fysiotherapeut terecht met een verwijzing van uw huisarts, uw behandelend specialist of op eigen initiatief, directe.toegankelijkheid fysiotherapie (DTF). Indien U gebruik maakt van de DTF zal eerst een screening uitgevoerd worden om met U te bepalen of bij uw klachtenbeeld fysiotherapie geïndiceerd is.

Klachten aan het bewegingsapparaat kunnen een gevolg zijn van het verkeerd belasten van uw bewegingsapparaat. Het niet correct uitvoeren van uw dagelijkse handelingen thuis, op het werk of door sport beoefening kunnen hier debet aan zijn. Mocht uit de screening blijken dat Uw klachten hoogst waarschijnlijk een andere reden hebben dan zult u een rapportage van mij meekrijgen met het verzoek een afspraak te maken bij uw huisarts.

Een actieve inbreng uwerzijds is essentieel om samen met mij te werken aan het verminderen van uw klachten. Om de kans op recidivering verder te verkleinen wordt samen met U natuurlijk een analyse gemaakt om zo deze kans op herhaling van uw ongemakken zo klein mogelijk te maken.

Ook voor de Mulligan therapie, Kinesiotaping, het Medical Taping Concept (MTC) en de McConnell taping plus voor het behandelen van Trigger Points kunt U bij Fysiotherapie Someren terecht.

Fysiotherapie Someren
Fysiotherapie Someren
Fysiotherapie Someren

Wet Persoons Registratie (WPR)

Uw gegevens worden vastgelegd in mijn computersysteemconform de Wet Persoons Registratie (WPR). U wordt tevens verzocht eenmalig een Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) formulier te ondertekenen.

Zie voor meer informatie de website van autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Download het AVG formulier (Doc)

Openingstijden

U kunt ook ‘s avonds bij ons terecht op afspraak.

  • Maandag 08.00 - 18.00
  • Dinsdag 08.00 - 18.00
  • Woensdag 08.00 - 18.00
  • Donderdag 08.00 - 18.00
  • Vrijdag 08.00 - 18.00

Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven die in rekening worden gebracht indien uw zorgverzekering niet uw behandelingen vergoedt.

Bij een langdurige indicatie fysiotherapie dient u een verwijsbrief van de verwijzend specialist of verwijzend arts mee te nemen. Deze indicaties plus tijdsduur van vergoeding kunt u terug vinden op de lijst van chronische indicaties gepubliceerd door het ministerie van VWS en op zorgvergoeding.com.

Vanaf de 21ste behandeling kunt u hier gebruik van maken, deze worden uit de basisverzekering vergoed nadat u uw eigen risico bereikt heeft. Indien uw aanvullende verzekering ontoereikend is voor de eerste 20 behandelingen dan zult u de overblijvende behandelingen zelf dienen te betalen.